Ga direct naar de inhoud.

  • Wij zijn flexibel. Ook als uw vraag nú moet worden opgelost.
  • Met onze citrus waslijn is uw citrusfruit in een handomdraai verkoopklaar.
  • Heeft u onverwachte wensen? Wij staan binnen één telefoontje voor u klaar.
  • Bij ons bureau is afspraak ook echt afspraak.

Wet Werk en Zekerheid - 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 wordt de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doorgevoerd, waardoor een aantal belangrijke wijzigingen voor werkgevers en werknemers in werking treden. Persoon Advies licht u graag in over de twee grootste wijzigingen in het ontslagrecht en in het arbeidsrecht.

Wijziging ontslagrecht

Vanaf 1 juli 2015 blijft ontslag met wederzijdse goedvinding mogelijk, maar nieuw is dat de werknemer een bedenktijd van twee weken krijgt. Binnen deze termijn mag de werknemer terugkomen op de afspraak in de ontslagovereenkomst. De werkgever moet de werknemer schriftelijk, binnen twee dagen na het tekenen van de overeenkomst, informeren over de twee weken bedenktijd. Laat de werkgever dit na, dan krijgt de werknemer drie weken bedenktijd. Blijft de werknemer uiteindelijk in dienst en wordt later nogmaals een ontslagovereenkomst getekend dan bestaat het recht op vernietiging niet nogmaals.

De ontslagvergoeding verdwijnt en maakt plaats voor een transitievergoeding met een maximum van € 75.000,- euro bruto per jaar. Het uitgangspunt is dat elke werknemer vanaf twee jaar dienstverband in aanmerking komt voor deze vergoeding, afhankelijk van het verdiende bruto salaris. Deze vergoeding kan door de medewerker gebruikt worden om zich om te laten scholen voor een andere baan of een ander beroep. Afhankelijk van het aantal jaren dat de medewerker in dienst is geweest, wordt de vergoeding vastgesteld:
- De ontslagen medewerker krijgt per gewerkt half dienstjaar 1/6 maandsalaris als vergoeding.
- Heeft de medewerker langer dan tien jaar voor de werkgever gewerkt? Dan krijgt hij vanaf het tiende dienstjaar een vergoeding van 1/4 maandsalaris per half dienstjaar.
- Voldoet de medewerker aan het tienjarige dienstverband en is hij ouder dan vijftig jaar? Voor elk half dienstjaar vanaf het vijftigste jaar geldt, tot 2020, 1/2 maandsalaris per elk half dienstjaar. Dit geldt echter niet als een werkgever minder dan 25 werknemers in dienst heeft.

Wijzigingen arbeidsrecht

Vooral de sectoren waarin flexibele arbeid toegepast wordt, krijgen te maken met deze wetswijziging. Vanaf 1 juli 2015 krijgt een werknemer een verplichte vaste arbeidsovereenkomst als voorafgaand drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn gegeven of als de werknemer langer dan twee jaar in dienst is van de werkgever. De overeenkomsten voor bepaalde tijd mogen tussenpozen van maximaal zes maanden hebben.

Een afwijking hierop is mogelijk als het in de cao weergegeven staat. In de NBBU (cao voor uitzendkrachten) is rekening gehouden met de flexbeperkende maatregelen van de WWZ. Volgens de WWZ wordt de mogelijkheid om bij cao af te wijken van de 26 weken termijn voor het uitzendbeding beperkt tot maximaal 78 gewerkte werken. Dit valt onder het overgangsrecht waardoor er nog tot 1 juli 2016 gebruik gemaakt kan worden van contracten met uitzendbeding, voor maximaal 130 weken.

In een contract mag worden opgenomen dat de eerste 26 weken geen loondoorbetalingsplicht is. Met de komst van de WWZ mag deze loondoorbetaling niet meer onbeperkt worden verlengd. Per 1 juli 2015 moet er na 26 gewerkte weken een minimale omvang van 3 uur per contract zijn.

Door de unaniem aangenomen Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) dient de werkgever het minimumloon voortaan giraal uit te betalen. Een onkostenvergoeding als deel van het minimumloon rekenen of bedragen voor huisvesting of zorgverzekering inhouden is vanaf 1 juli 2015 niet langer toegestaan.

Minister Asscher pleit ook binnen de grenzen van de Europese Unie (EU) voor maatregelen. Zo vindt hij dat een buitenlandse werknemer recht heeft op hetzelfde loon als een binnenlandse werknemer die hetzelfde werk uitvoert.

 

 

Persoon Advies

Renier Persoon
Directeur/specialist MKB
reinier@persoonadvies.nl

Terug